Terveydenhuollon Atk-päivät 2016 Lahdessa

MEDBITLÄISET LÖYDÄT OSASTOLTA 133.

Terveydenhuollon Atk-päivät 2016 pidetään Lahden Messukeskuksessa 24.- 25.5.2016. Päivien ohjelmassa on jälleen laaja ja monipuolinen katsaus ajankohtaisiin teemoihin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn liittyvistä toteutuksista, saavutetuista hyödyistä ja toiminnan kehittämisestä uusiin hallintorakenteisiin.

Ohjelmassa on 14 ohjelmasessiota (70 alustusta):

Uuden sukupolven tietojärjestelmät – Parempaa tulossa!,
Tiedolla johtaminen
Tietosuojan ja tietoturvan yhteiset pelisäännöt
Sote or not – tietojärjestelmäratkaisujen ja tiedonkulun rooli toiminnallisen uudistusten tukena
International experiences and outcomes in Health and social care informatics
Tietotekniikan tuki prosessien uudistamisessa
Kansalaisen aktiivinen rooli Sote-palvelukentässä
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset integroidut palvelut
Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa
Mobiilipalveluiden hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Päivillä on jo yli 40 vuoden perinteet ja viime vuosina päiville on osallistunut yli tuhat terveydenhuollon, hallinnon ja tietojenkäsittelyn asiantuntijaa monista eri ammattiryhmistä.

Atk-päivillä on myös laaja ja kattava näyttely uusimmista toteutuksista ja tuotevalikoimista.

Nähdään kesän kynnyksellä Lahden Messukeskuksessa!

Ohjelma löytyy täältä.