Medbit Oy:n teettämän asiakastutkimuksen tuloksista

Tutkimus tehtiin marraskuussa 2016 Medbit Oy:n sopimusasiakkaille. Vastauksia saatiin 58:lta henkilöltä, joista 40 haastateltiin puhelimitse ja 18 vastasi sähköisesti nettikyselyyn. Tutkimuksen toteutti Innolink Research

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Medbitin asiakkaiden tyytyväisyyttä eri palveluihin sekä kerätä asiakkailta kehitysideoita tulevaa toimintaa varten.

Medbitin toiminnalle annettu kokonaisarvosana asteikolla 1 – 5 on 3,6 eli samalla tasolla kuin kahdessa edellisessä tutkimuksessa. 62 % vastaajista antoi arvosanan 4 ja 31 % arvosanan 3, joten niitä korkeampia tai heikompia arvosanoja oli entistä vähemmän.

Kysytyistä toiminnan tekijöistä asiakkaat antavat tärkeimmän merkityksen palveluiden toimintavarmuudelle ja laadulle sekä yhteistoiminnan sujuvuudelle sekä sille, että laatua seurataan ja muutoksiin reagoidaan välittömästi. Yhteistyön luottamuksellisuus ja sujuvuus, helppo yhteydensaanti yritykseen sekä palveluiden kattavuus saavat tekijöistä parhaat onnistumisarviot.

Kun suhteutetaan arviot onnistumisesta tekijöiden koettuun merkitykseen, esiin nousevat heikoimpina tekijöinä asiakkaan tarpeiden huomioon ottaminen kehitystyössä sekä toiminnan asiakaslähtöisyys yleensä. Myös erittäin tärkeiksi koetut laadukkuus, toimintavarmuus, laadun seuranta sekä käytäntöjen sujuvuus eivät onnistumisarvioiltaan vastaa asiakkaiden korkeita odotuksia.

Tarja Rasi
Asiakaspalvelupäällikkö, Medbit Oy