Eksote päätyi hankkimaan Safir ensihoidon ja päivystyksen tuotannon­ohjaus­järjestelmän

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on valinnut Medbit Oy:n toimittaman Safir-ratkaisun ensihoidon ja päivystyksen toiminnanohjausjärjestelmäkseen.

Safir-tietojärjestelmäkokonaisuus yhdistää kansainvälisestikin ainutlaatuisesti potilaan tarvitseman kiireellisen hoidon perinteisesti erillään olevat osuudet ja muodostaa yhtenäisen hoitokertomushistorian palvelutapahtumasta. Hätäkeskustietojen, ensihoidon ja päivystyksen tietojen yhdistäminen tarjoaa seuraavalle vaiheelle ennakointimahdollisuuksia saapuvan potilaan hoitoon varautumisessa.

Safir Spider -kirjausalusta integroituu terveydenhuoltoyksikön kaikkiin tarkoituksenmukaisiin tietojärjestelmiin hakien automaattisesti potilaan perus- ja riskitietoja, sekä tarjoten jatkohoidolle kuten teholle kertomusyhteenvetoja ja vitaaliarvoja. Toisaalta potilas saattaa olla kiireettömämmässä tarpeessa, jolloin kuvaan astuu ratkaisun siirtokuljetusten tilaushallinta ja suorituksenohjausratkaisu. Ratkaisukokonaisuuteen kuuluu ajan hengen mukaisesti tarkoituksenmukaisimmat käyttötavat mukaan lukien mobiilitoiminnallisuus.

Järjestelmä tuotetaan yhteistyössä San Sai Solutions Oy:n kanssa ja näin päästään jatkamaan VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle kehitettyjen toiminnallisuuksien jalostamista kohti kattavaa kansallista akuutin toiminnan kirjaus- ja ohjausratkaisua.

Lisätietoja Safir –tuotannonohjausjärjestelmästä antaa asiakkuuspäällikkö Mervi Ruonamo, mervi.ruonamo@medbit.fi