Terveydenhuollon Atk-päivät 2016 Lahdessa.

Medbitläiset löydät osastolta 133.

Terveydenhuollon Atk-päivät 2016 pidetään Lahden Messukeskuksessa 24.- 25.5.2016. Päivien ohjelmassa on jälleen laaja ja monipuolinen katsaus ajankohtaisiin teemoihin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn liittyvistä toteutuksista, saavutetuista hyödyistä ja toiminnan kehittämisestä uusiin hallintorakenteisiin.

Ohjelmassa on 14 ohjelmasessiota (70 alustusta):

  • Uuden sukupolven tietojärjestelmät – Parempaa tulossa!,
  • Tiedolla johtaminen
  • Tietosuojan ja tietoturvan yhteiset pelisäännöt
  • Sote or not – tietojärjestelmäratkaisujen ja tiedonkulun rooli toiminnallisen uudistusten tukena
  • International experiences and outcomes in Health and social care informatics
  • Tietotekniikan tuki prosessien uudistamisessa
  • Kansalaisen aktiivinen rooli Sote-palvelukentässä
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset integroidut palvelut
  • Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa
  • Mobiilipalveluiden hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Päivillä on jo yli 40 vuoden perinteet ja viime vuosina päiville on osallistunut yli tuhat terveydenhuollon, hallinnon ja tietojenkäsittelyn asiantuntijaa monista eri ammattiryhmistä.

Atk-päivillä on myös laaja ja kattava näyttely uusimmista toteutuksista ja tuotevalikoimista.

Nähdään kesän kynnyksellä Lahden Messukeskuksessa!

Ohjelma löytyy  täältä.