Olli Nylander

Valtiotieteiden maisteri (VTM), eläkkeellä 1.1.2017 →

  • bloggaaja v. 2012 → (http://ollintuumailut.blogspot.fi)
  • Valvira v. 2009 – 2016: tietohallinto ja tietojohtaminen, kokonaisarkkitehtuuri, tietojohtaja
  • THL v. 2009: toiminnan kehittäminen, ryhmäpäällikkö, kehittämispäällikkö
  • Stakes v. 1993-2008 tilastot ja rekisterit: kehittämispäällikkö, ryhmäpäällikkö, tulosjohtaja
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri v. 1979 – 1993: toiminnan suunnittelu / suunnittelusihteeri – suunnittelupäällikkö

 

Sanna Salmela

Terveystieteiden tohtori (TtT)

Sannan työhistoria painottuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näkökulma on vaihdellut elintapaohjauksesta siihen, miten kunnissa johdetaan strategisella tasolla poikkihallinnollista hyvinvoinnin edistämistä. Tietojohtaminen on tullut mukaan strategisen tason johtamista kehittäessä.

 

Kari Natunen

Kari toimii johtajana CGI:n hyvinvoinnin toimialalla. Hänen vastuullaan on Big Datan ja analytiikkaratkaisujen kehittäminen sote-alueelle ja kunnille. Kari on CGI:n globaalin Big Data and analytics -johtoryhmän jäsen.
 
 
← Takaisin aikatauluun ja ohjelmaan