Terveitä ICT-ratkaisuja, joissa on sydän mukana

Medbit Oy on vuoden 2008 alussa toimintansa aloittanut julkisomisteinen osakeyhtiö, joka tuottaa keskitetysti Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon organisaatioiden tarvitsemat ICT-palvelut.

Osaamisessamme yhdistyvät terveydenhuollon ja tietotekniikan vahva ammattitaito. Tuotamme ja kehitämme asiakkaillemme laadukkaita, kustannustehokkaita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietotekniikkapalveluja yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Lupauksemme

Yrityslupauksemme asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja toisillemme sitoo meitä kaikkia. Toimintamme perusta on asiakaslähtöisyys; tarjoamme toimivia ict-palveluja, jotka helpottavat asiakkaan arkea ja edistävät kilpailukykyä.

Tarjoamme terveitä ratkaisuja, joissa on sydän mukana.

Sote-kustannusten tervehdyttäminen

Tavoitteenamme on kehittää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmäksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi.

Toimiva asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa sujuvan sähköisen asioinnin, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Samalla se tukee terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten työtä.

Haluamme tulla tunnetuksi sote-kustannusten osaavana tervehdyttäjänä.